lunedì 7 marzo 2011

Hapi i parë domosdoshëm për të marrë gjërat që ju doni nga jeta është: të vendosni çfarë doni.

The indispensable first step to getting the things you want out of life is this: decide what you want.


Il primo passo indispensabile per ottenere dalla vita ciò che si vuole: decidere cosa si vuole.
Ben Stein

2 commenti :

Faleminderit per komentin!